Cursus NT2 Nederlands als tweede taal

De NT2 cursussen van Volksuniversiteit Breda biedt mensen met een andere culturele achtergrond de mogelijkheid om Nederlands te leren. Dit is niet alleen belangrijk bij het vinden van werk, het dagelijks leven wordt daardoor gemakkelijker. Denk maar aan boodschappen doen, de weg vinden of het journaal volgen.

Een cursus Nederlands is verplicht voor buitenlanders die in Nederland willen komen wonen en een verblijfsvergunning willen aanvragen. Het gaat om integreren en meedoen in de Nederlandse maatschappij. En daarvoor moet je de taal leren spreken en schrijven. Qua niveaubepaling hanteren wij het Europees referentiekader en digitaal worden de cursussen ondersteund met met het digitale leerplatform Mijn Volksuniversiteit. Daardoor kun je thuis achter je eigen computer zelf extra oefenen. 

 

The NT2 courses of Volksuniversiteit Breda offer people with different cultural backgrounds an opportunity to learn Dutch. This is not only vital for finding work, daily life will be made easier as well. Just think of shopping, finding the way or watching the news.

A Dutch course is compulsory for newcomers in the Netherlands who wish to apply for a residence permit. In order to integrate and participate in Dutch society, you must be able to speak and write the language. Levels of speaking, listening, reading and writing are assessed with the help of the Common European Framework of Reference. 

The courses are supported digitally by Mijn Volksuniversiteit; a digital programma that you can use for free at home.

 


Er is geen programma gevonden wat aan uw filterselectie voldoet