HET BEDRIJFSLEVEN EN LAAG GELETTERDHEID

OVERHEIDSSTEUN


OVERHEIDSSUBSIDIE VOOR ONDERSTEUNING LAAG- GELETTERDEN

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Mensen hebben moeite met formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.), straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, pinnen en bankieren, werken met de computer en telefoon, begrijpen van informatie over gezondheid en zorg etc.

Ook in het bedrijfsleven werken mensen met een taalachterstand. Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid. De hogere arbeidsproductiviteit komt ten goede aan het bedrijf. In veel bedrijven werken laaggeletterden zonder dat collega’s dit weten.


SUBSIDIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Wist u dat u subsidie kunt ontvangen voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid? Deze subsidie maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan. U kunt de subsidie gebruiken voor één of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.


SUBSIDIE AANVRAAG WERKGEVERS

Maximaal subsidieaanvraag is € 50.000, per aanvraag

De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project.

Per opleidingstraject is maximaal € 1.500 per deelnemer beschikbaar.


De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019. De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2019 staat vanaf 1 juni op wetten.overheid.nl.

Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen.


Let op U kunt deze subsidie alleen in de aanvraagperiode aanvragen en de subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij. Voor meer informatie zie https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/


VOOR WIE IS DE SUBSIDIE?

Deze subsidievorm is relevant voor:

  • Bedrijven in industrie/productie met relatief laaggeschoolde werknemers
  • Bedrijven met arbeidsmigranten in dienst
  • Bedrijven in een zeer krappe arbeidsmarkt met expats/kenniswerkers in dienst
  • Uitzendbureaus


WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

Projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor deze subsidie. Als werkgever kunt u bijvoorbeeld denken aan scholing die leidt tot het verbeteren van:

  • Taalvaardigheden
  • Rekenvaardigheden
  • Digitale vaardigheden

WAT KAN VOLKSUNIVERSITEIT BREDA VOOR U BETEKENEN?

Naast alle overige taalcursussen (buitenlandse talen en NT2) die Volksuniversiteit Breda organiseert, richten wij ons ook op laaggeletterden in het bedrijfsleven. Wij hebben reeds enkele jaren ervaring met individuele personen maar ook met groepen. In overleg met u ontwikkelen wij een cursus die qua duur, inhoud en locatie aansluit bij uw wensen.

Onze docenten bepalen het niveau van de cursist en ontwikkelen dan een programma op maat, waarbij reken wordt gehouden met de aard van uw bedrijf, bijvoorbeeld bij het gebruik van de woordenschat.


U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte op maat.