Cursus Symboliek in de kunst

Cursus

Symboliek in de kunstKunsthistoricus Tom Molenaars geeft in zes lessen een aanzet om een blik achter de wereld van het schilderij te werpen. Welke betekenislagen herbergen de afbeeldingen? Tijdens de cursus gaat de aandacht uit naar zowel de ontwikkeling van de kunst als symboliek, alsmede naar de betekenis van de afgebeelde objecten met een symbolische waarde. De cursus begint met de vroegste afbeeldingen van de vrouw (een klein beeldje) en van de man (in een grotschildering), die een puur symbolische betekenis vertegenwoordigen. Deze ‘kunstwerken’ zijn de oerbron van alle kunst. De afbeeldingen zijn nog steeds omgeven door allerlei raadsels, die gevoed worden door meerdere betekenislagen. Kunst is van oudsher ‘magisch’. De eigentijdse kunst verwijst in onze huidige geseculariseerde samenleving nog altijd naar grotere, abstracte ideeën. In dat opzicht kan kunst zowel een spiegel voor onszelf (opvattingen, gevoelens, verlangens, angsten enz.) als een oriëntatiepunt in onze eigen belevingswereld zijn. Hoe staan we in de wereld en hoe verhouden we ons daartoe?  Dankzij de symbolische waarde is kunst meer dan wat verf op een plat vlak, meer dan virtuositeit en meer dan de gigantische economische waarden die er aan worden toegekend. Kunst is een symbolische taal met een verrijkende meerwaarde. 


inschrijven
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 UUR  Totaal € 159