Cursus Verbindende communicatie

Cursus

Verbindende communicatie

Geweldloze communicatie of Non-Violent-Communication:In ons werk, in ons dagelijks leven, in de verbinding met de mensen om ons heen is communiceren belangrijk. En communiceren op een manier die uitdrukt wat we bedoelen, die helder maakt waar het over gaat valt nog helemaal niet mee. Op school leren we van alles maar communicatie zit niet in het vakkenpakket. En iedereen herkent wel situaties waarin er gedoe is of komt omdat het mis gaat in de communicatie.


Marshall Rosenberg werd op jonge leeftijd geconfronteerd met agressie, pestgedrag en discriminatie. Hij vroeg zich verdrietig af hoe het toch kon dat mensen elkaar dat aandoen. In zijn beleving zijn mensen niet gemaakt om elkaar dwars te zitten, het elkaar moeilijk te maken. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om hier wat aan en mee te doen. En dat heeft geleid tot zijn wereldbekende model van de Non-Violent-Communication: de geweldloze of verbindende communicatie:

 

Geweldloze of Verbindende Communicatie is een model wat je de mogelijkheid biedt inzicht te krijgen in de diepere lagen achter je taalgebruik. Regelmatig roepen we iets, hebben we een oordeel, vinden we wat. En daar zit, als we echt eerlijk zijn, vaak iets heel anders achter.

 

Al je oordelen, alles wat je vindt, gaat uiteindelijk over jou.

 

Geweldloze communicatie vraagt lef en eerlijkheid van je om jouw diepere lagen te onderzoeken. Het vraagt nederigheid en het vraagt je je hoofd te buigen voor je ego en behoeften die onder of achter je woorden liggen te her- en erkennen. Om ze vervolgens op een respectvolle manier te verwoorden in een oprecht verzoek aan jezelf, de ander of de anderen. Respectvol betekent hier zonder oordeel, en transparant. Een oprecht verzoek is een verzoek dat niet stilletjes een eis of een retorische vraag is maar een verzoek waarop die ander, die net zo veel lagen achter zijn of haar woorden heeft, een nee kan geven.


Met dit eenvoudige maar lang niet gemakkelijke model, wat inmiddels wereldwijd zijn vruchten afwerpt tot in de meest ingewikkelde conflictsituaties, gaan wij 4 avonden aan de slag.

 

Voel je welkom!

 

De training wordt gegeven door Erna Smeekens en Hans Udo. Erna is een communicatie-trainer in hart en nieren, Hans is de organisator en samen zijn ze de oprichters en drijvende krachten achter de Tientjes Academie. © Tientjes Academie augustus 2020.

 

De inhoud van de avonden:

Alle vragen, meningen, opmerkingen en reacties van mensen zijn uiteindelijk uitingen van (een) persoonlijke behoefte(n). Dit vormt de basis voor Verbindende Communicatie. Tijdens de eerste twee avonden gaan we dan ook vooral aan het werk met jouw individuele persoonlijke behoeften die onder jouw taalgebruik liggen. En van daaruit gaan we onderzoeken hoe je door jezelf anders uit te drukken in verbinding komt met de ander die ook vanuit zijn/haar eigen behoeften reageert.

 

We gaan diepgaand aan het werk met het 4-stappen model van Geweldloze Communicatie: Waarnemen, Gevoelens, Behoeften en Verzoeken en vooral met hoe dat in jou werkt, vanuit welke behoeften jouw gedrag komt en hoe jij je behoeften leert te formuleren. Je bent bezig met de IKcirkel. Je leert over de jakhals en de giraffe en je ontdekt heel wat over jezelf.

 

Waarnemen: Het verschil tussen waarnemen en oordelen.

 

Gevoel: het benoemen van gevoelens die in je leven opduiken en het vergroten van je woordenschat op dat niveau. Ook maak je kennis met de zogenaamde quasi-gevoelens.

 

Behoeften: je leert behoeften in jouw systeem voelen, herkennen, omschrijven en benoemen.

 

Verzoek: tenslotte leer je hoe je een oprecht verzoek kunt formuleren in plaats van een eis, retorische vraag of een plasje. (Een vraag waarin jij geen grens aangeeft waardoor de ander over jouw grens heen kan gaan.) En met dit model gaan we vooral praktisch aan de slag. Vanuit jouw eigen voorbeelden uit je leven. Spelenderwijs, alleen, in groepjes en met verschillende werkvormen. En uiteraard besteden we uitgebreid aandacht hoe jullie dit model in je werk en privé kunnen toepassen. 

inschrijven
4 lessen van 3 uur aanvangstijd 19:00 UUR  Totaal € 172