Maatwerk

Zoekt u een passende cursus of training voor uw bedrijf?


Investeren in opleidingen en trainingen van uw medewerkers is investeren in uw bedrijf. Goed opgeleid personeel functioneert beter, is gemotiveerder, is flexibeler en geeft uw bedrijf een goed imago. Zoekt u voor uw medewerkers een passende cursus of training? In overleg met u ontwikkelen wij een cursus die qua duur, inhoud, locatie en prijs aansluit bij uw wensen.


Wellicht wilt u zich de taal eigen maken van uw buitenlandse zakenpartner?  Of beheersen uw medewerkers te weinig de Nederlandse taal om de veiligheidsvoorschriften te kunnen lezen en begrijpen.  Wilt u dat uw receptionisten de Franse of Engelse taal goed beheersen in woord en geschrift? Volksuniversiteit Breda kan u hierbij ondersteunen.

Doordat er gebruik gemaakt wordt van praktische situaties uit het dagelijks werk van uw medewerkers, wordt de cursus echt maatwerk!


Wij bieden onze cursussen op 2 manieren aan, via ons reguliere aanbod en via lessen op maat voor bedrijven en particulieren.

In ons reguliere cursusaanbod wordt uitgegaan van een algemeen lesprogramma. Hiervoor verwijzen wij u naar de diverse taal cursussen op deze website. Wij begrijpen dat u als bedrijf specifieke eisen stelt aan wat u, of uw medewerkers, gaan leren. Met een maatwerkcursus leert men precies datgene wat nodig is om optimaal te kunnen functioneren.


HET MAAT WERK, Hoe werken wij?

Bij het leren van een taal is het basisniveau van een cursist zeer van belang, omdat dat bij iedereen verschillend is, is maatwerk belangrijk. Onze maatwerkcursussen houden hier uiteraard rekening mee. Vooraf wordt door middel van een intakegesprek met de docent en uw medewerker het niveau bepaald, aan de hand van het Europees Referentiekader (zie bijlage of http://www.erk.nl)

De intake mondt uit in een plan van aanpak met concrete leerdoelen, en een aantal lessen voor uw medewerkers, zowel op individueel niveau maar ook als groep. Tussentijdse evaluatie zorgt ervoor dat wij continue de voortgang bewaken. Wanneer de training is afgerond vindt er een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats.


De cursussen zijn immers niet bedoeld als ad hoc gebeuren, maar zullen bij een structurele inzet ten goede komen aan het rendement van uw medewerkers en daarmee van uw organisatie.


De trainingen kunnen incompany gegeven worden. De training vindt dan in uw bedrijf plaats. Zo hebben uw medewerkers geen extra reistijd. Wel zo efficiënt!

Mocht u niet over een passende ruimte beschikken, dan verzorgen wij de training graag in één van onze moderne leslokalen.


 Kosten

De prijs van elke cursus wordt gebaseerd op basis van de volgende criteria:

- het aantal lesuren

- aantal deelnemers in de groep/privélessen

- locatie van de training (incompany of extern)

- niveau van de training

- specifieke wensen

 

print werkwijze

  

ZAKELIJKE GEGEVENS

IBAN: NL34 INGB 000 314 04 62 

BIC: INGBNL 2A 

Incassant ID: NL 29 ZZZ 411 027 660 000 

KvK Breda: 411 02 766 

BTW nummer: 0050 70 247 B01 

(Taalcursussen en Lezingen BTW vrijgesteld)

De voordelen van ons maatwerk:


  • 100% AFSTEMMING OP UW ORGANISATIE

  • IN SAMENSPRAAK MET ONZE DOCENT BEPAALT U DOEL, INHOUD EN NIVEAU

  • NAAST GROEPSLESSEN IS OOK INDIVIDUELE TRAINING VAN MEDEWERKERS MOGELIJK

  • DE DATA BEPAALT U, WANNEER HET U UITKOMT

Mocht u interesse hebben in een van onze maatwerktrainingen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met Marie-Thérèse Konsten. Zij is te bereiken via 076-521 72 33 en/of 06-526 725 76 of via mt.konsten@volksuniversiteit.nl