veelgestelde vragen

mailen of bellen mag altijd!


vragen over INSCHRIJVen:


VRAAG: IK HEB ME ONLINE INGESCHREVEN EN EEN AUTOMATISCHE BEVESTIGING HIERVAN ONTVANGEN. DAARNA HEB IK NIKS MEER GEHOORD. WAT MOET IK DOEN?

ANTWOORD: Normaal gesproken ontvang je binnen 2 weken na inschrijving  het bewijs van inschrijving per email. In de periode juli-augustus kan dit echter langer duren (het kantoor is gesloten van half juli tot eind augustus).


VRAAG: IK HEB ME INGESCHREVEN VOOR EEN CURSUS, MAAR DIE BLIJKT VOLGEBOEKT TE ZIJN. WAT NU?

ANTWOORD: Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Zodra een cursus is volgeboekt wordt dit op de website vermeld. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst/reservelijst door hier op in te schrijven. Bij voldoende aanmeldingen starten wij een extra cursus.


ANTWOORD: Als je het inschrijfformulier per post zendt en de cursus is inmiddels vol, dan wordt je door de cursusadministratie per mail, post of telefoon hierover geïnformeerd. Je wordt, indien je dat wil, op de reservelijst geplaatst.VRAAG: MIJN CURSUS BEGINT BINNENKORT EN IK HEB NIKS MEER GEHOORD. GAAT DE CURSUS WEL DOOR?

ANTWOORD: Geen bericht betekent goed bericht.  Je ontvangt bericht als een cursus niet doorgaat.


ANTWOORD: Je hebt na je aanmelding een 'bewijs van inschrijving' ontvangen. Bewaar dit zorgvuldig en neem het de eerste bijeenkomst mee (of laat het via je mobiel zien aan de docent). 


vragen over betalen:


VRAAG: IK WIL DE CURSUS BETALEN. HOE DOE IK DAT? 

ANTWOORD:  je kan het cursusgeld betalen door:

• Een éénmalige machtiging (=automatische incasso) te ondertekenen. Dit kan via de website (click   op de knop iDEAL en de optie incasso verschijnt).  Schriftelijk met het inschrijfformulier, dat je kan downloaden van onze website. zie inschrijfformulier.

• Contante betaling bij inlevering van het inschrijfformulier op ons kantoor. Pinnen is niet mogelijk !!
• iDEAL-banking alleen via onze websiteVRAAG: MAG IK VOOR DE LES BETALEN OP MIJN EERSTE LESAVOND?

ANTWOORD: Nee.  je inschrijving en betaling dienen voor aanvang van de cursus plaats te vinden.VRAAG: MIJN WERKGEVER BETAALT VOOR  MIJ DE CURSUS. DOOR MIDDEL VAN EEN FACTUUR

ANTWOORD:  Stuur de gegevens van  jezelf en welke cursus je gaat volgen  en de gegevens van de  werkgever die de cursus gaat betalen naar ons kantoor. Je kan ook bellen met de cursusadministratie tel 076 521 72 33 van maandag t/m donderdag van 10.00- 16.00 uur.


vragen over CURSUSMATERIAAL:

VRAAG: KAN IK DE BOEKEN BIJ DE VOLKSUNIVERSITEIT KOPEN?

ANTWOORD: Nee. Lesboeken voor de taalcursussen dien je zelf aan te schaffen bij de boekhandel. Bij de meeste boekhandels kun je via internet boeken bestellen. Wij raden cursisten aan het lesboek pas te kopen als zeker is dat hun cursus doorgaat.!!


VRAAG: KAN IK OOK  2E HANDSBOEKEN KOPEN?

ANTWOORD: Wellicht kun je 2e handsboeken kopen via Marktplaats of Bol.com. Let altijd op het juiste ISBN-nummer en jaar van uitgave.


ANTWOORD: Heel soms bieden oud-cursisten hun lesboeken 2e hands aan. 


VRAAG: IS HET OVERIG LESMATERIAAL BIJ DE VOLKSUNIVERSITEIT TE KOOP?

ANTWOORD: Indien de docent lesmateriaal uitreikt, dan wordt dat vermeld op je bewijs van inschrijving. Je betaalt het lesmateriaal de eerste les rechtstreeks bij de docent. Voor creatieve cursussen moet soms materiaal door de cursist worden aangeschaft  Dit staat op het bewijs van inschrijving vermeld. Bij kookcursussen en wijncursussen is de cursusprijs inclusief alle ingrediënten en materialen.


vragen over AFWEZIGHEID OF ZIEKTE:


VRAAG: IK KAN NIET NAAR DE LES, OMDAT, ...

ANTWOORD: Het is prettig als je jouw afwezigheid direct bij  jouw docent meldt, bij voorkeur per email.VRAAG: KAN IK BIJ ZIEKTE EEN GEMISTE LES INHALEN?

ANTWOORD: Nee, dit is helaas niet mogelijk.