NT2 Nederlands als tweede taal

De NT2 cursussen van Volksuniversiteit Breda bieden mensen met een andere culturele achtergrond de mogelijkheid om Nederlands te leren. Dit is niet alleen belangrijk bij het vinden van werk, het dagelijks leven wordt daardoor gemakkelijker. Denk maar aan boodschappen doen, de weg vinden of het journaal volgen.

Een cursus Nederlands is verplicht voor buitenlanders die in Nederland willen komen wonen en een verblijfsvergunning willen aanvragen. Het gaat om integreren en meedoen in de Nederlandse maatschappij. En daarvoor moet u de taal leren spreken en schrijven. Qua niveaubepaling hanteren wij het Europees referentiekader en digitaal worden de cursussen ondersteund met it`s learning.

 

The NT2 courses of Volksuniversiteit Breda offer people with a different cultural background the opportunity to learn Dutch. This is important not only to find work, the daily life is easier. A Dutch course is compulsory for foreigners who want to come to live and a residence permit and wish to apply. It comes to integrate and participate in Dutch society. And for this, you must learn the language to speak and write. In terms of stage classification, we adopt the common European framework of reference and digital courses are supported by it's learning.


Default Details

Cursus Dutch I: A0 naar A1 ma.

09-09-2019 (19:00-21:00) - TAL100

Course Dutch , course is intended for those who have (almost) no knowledge of Dutch.  ... lees meer

inschrijven
18 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 407
Default Details

Cursus Dutch I: A0 naar A1-di.

10-09-2019 (19:00-21:00) - TAL101

Course Dutch, this course is intended for those who have (almost) no knowledge of Dutch.  ... lees meer

inschrijven
18 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 407
Default Details

Cursus Dutch I: A0 naar A1-overdag

09-09-2019 (10:00-12:00) - TAL103

Course Dutch, this course is intended for those who have (almost) no knowledge of Dutch.  ... lees meer

inschrijven
18 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 407
Default Details

Cursus Dutch II: A1 op weg naar A2-ma.

16-09-2019 (18:45-20:15) - TAL110

Cursus Dutch, je hebt één jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A1 niveau ! ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 288
Default Details

Cursus Dutch II: A1 op weg naar A2 di

17-09-2019 (18:45-20:15) - TAL111

... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 288
Default Details

Cursus Dutch II: A1 op weg naar A2- wo

18-09-2019 (18:45-20:15) - TAL112

Cursus Dutch,  je hebt één jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A1 niveau. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 288
Default Details

Cursus Dutch III: naar A2-di

17-09-2019 (18:45-20:15) - TAL120

Cursus Dutch, niveau naar A2. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 288
Default Details

Cursus Dutch III: naar A2 do

19-09-2019 (18:45-20:15) - TAL121

Cursus Dutch, niveau naar A2. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 288
Default Details

Cursus Dutch IV: A2 op weg naar B1

16-09-2019 (18:45-20:15) - TAL130

Cursus Dutch, je hebt twee jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A2 niveau. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 301
Default Details

Cursus Dutch V: op weg naar B1

17-09-2019 (18:45-20:15) - TAL140

Cursus Dutch, U heeft twee jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A2 niveau.  ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 301
Default Details

Cursus Dutch VI: naar B1

17-09-2019 (20:30-22:00) - TAL150

Cursus Dutch, je beheerst het Nederlands op B1 beginners-niveau. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 301
Default Details

Cursus Dutch VII: B1 naar B2

17-09-2019 (20:30-22:00) - TAL160

Cursus Dutch, je hebt vier jaar les gehad en beheerst het Nederlands op B1 niveau. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 301
Default Details

Cursus Dutch VIII: B1 naar B2 vervolg

16-09-2019 (20:30-22:00) - TAL161

Dutch: een cursus om te komen tot B2-niveau. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 301
Default Details

Cursus Dutch: Beter Schrijven I

22-10-2019 (19:30-21:00) - TAL170

Deze cursus is speciaal bedoeld om jouw schrijfvaardigheid in het Nederlands te verbeteren. Na Schrijfvaardigheid I adviseren wij Schrijfvaardigheid II te volgen. De cursussen bestaan uit 8 lesavonden met steeds 1,5 uur les. ... lees meer

inschrijven
8 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:30 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 155
Default Details

Cursus Dutch IX: C1

17-09-2019 (18:45-20:15) - TAL190

Voor mensen die het B2 niveau gehaald hebben. ... lees meer

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 uur
Wordt gegeven in: Breda
Totaal € 315