Cursus Russisch I deel 1

Cursus

Russisch I deel 1Een boeiende kennismaking met de taal van Rusland. In deze beginnerscursus leer je de beginselen van de Russische taal en het Cyrillische alfabet. We behandelen de basisbeginselen van de grammatica en werpen een blik op de Russische cultuur.

Deze cursus is de eerste helft van een reguliere cursus. Indien gewenst kan in september het tweede deel worden gevolgd.

Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk.
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd).

inschrijven
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 210