Cursus Engels II - deel 1 (A1-A2)

Cursus

Engels II - deel 1 (A1-A2)Deze cursus is bedoeld voor degenen die Engels op niveau I hebben afgerond, of 1 a 2 jaar Engels ergens anders hebben gevolgd. We behandelen de tweede helft van het lesboek en besteden aandacht aan het spreken, luisteren, lezen en schrijven. Een redelijke kennis van de Nederlandse grammatica is van belang. Om optimaal profijt te hebben van de cursus moet je voldoende tijd besteden aan de verwerking van de lesstof (ca. 2 uur huiswerk per week). 
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd). 
Heb je elders Engels geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. Als het zeker is dat de cursus doorgaat kan je boeken bestellen bij de boekhandel (info@kemhol.nl) of via internet (www.intertaal.nl).

inschrijven
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 215