Cursus Engels Conversatie (B1)

Cursus

Engels Conversatie (B1)

EngelsThis course is intended for students who have followed English at level IV or for those who have learnt English for 4 or 5 years.Their spoken English should be level B1. Students must have time to spend approximately 2 hours a week on homework.

Classes are once a week (with the exception of school holidays). Groups are always small, 16 at most.

Instead of a method or textbook the teacher will work with photocopies etc., which will cost you € 10, to be paid to the teacher.

Have you learnt English elsewhere? Then we will make an assessment of your level.

De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd).  Er is geen methode of boek voor deze cursus maar de docent vraagt € 10,- per cursist voor copieën etc.Heb je elders Engels geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. 

inschrijven
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 389