Cursus Dutch X: van B2 naar C1 vervolg (b)

Cursus

Dutch X: van B2 naar C1 vervolg (b)Deze cursus is bestemd voor hoogopgeleide anderstaligen en brengt de cursisten van niveau B2 naar C1. Er is aandacht voor lezen, luisteren, schrijven en spreken en uitbreiding van de woordenschat.

De cursisten maken kennis met de verfijning van de taal en met academisch taalgebruik.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk en er zijn beeldfragmenten. Bovendien is er de mogelijkheid tot online studiemateriaal.

 Op niveau C1 van het Europees Referentiekader kun je:
Spreken en gesprekken:
Vloeiend en effectief gesprekken voeren in het sociale en beroepsleven.
Ideeën en meningen precies formuleren
Je standpunt geven en je verhaal goed beargumenteren en afronden
Lezen:
Lange en complexe teksten begrijpen over allerlei onderwerpen
Luisteren:
Een langer en complex betoog begrijpen
Met gemak alle soorten tv-programma's en films begrijpen
Schrijven:
Een duidelijke, goed gestructureerde tekst schrijven en je standpunt duidelijk uitleggen
Een brief of een verslag schrijven over complexe onderwerpen
Schrijven in de juiste stijl

 

 

 

 

 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 315