Cursus Dutch VIII: B1 naar B2  vervolg

Cursus

Dutch VIII: B1 naar B2 vervolgDeze cursus is voor buitenlanders die niveau B1 hebben behaald. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt de cursus Dutch VII gevolgd.

We gebruiken in deze cursus het boek De Finale, hoofdstuk 5-9. Je ontvangt een certificaat van deelname aan het eind van de cursus.

Op niveau B2 van het Europees Referentiekader kun je:
Spreken, gesprekken:
Duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over allerlei onderwerpen
Je standpunt vertellen en de voor- en nadelen van verschillende visies aangeven
Gemakkelijk deelnemen aan een gesprek en een discussie en je standpunt uitleggen
Lezen:
Artikelen en verslagen lezen
Verhalen lezen
Luisteren:
Een langer verhaal begrijpen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is.
De meeste nieuws- en actualiteitenprogramma's begrijpen.
Films in standaardtaal begrijpen
Schrijven:
Een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over allerlei onderwerpen
Een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven en mijn mening geven
Brieven schrijven

 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 301