Cursus Dutch VII:  B1 naar B2

Cursus

Dutch VII: B1 naar B2Deze cursus is voor buitenlanders die niveau B1 hebben behaald. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder bij de Volksuniversiteit Breda niveau B1 behaald.
In de cursus gebruiken we het cursusboek De Finale, hoofdstuk 1-4. Je moet ongeveer 3 uur per week huiswerk maken. Je ontwikkelt je vaardigheid op het gebied van gesprekken en spreken, lezen, luisteren en schrijven. In deze cursus speelt grammatica een steeds belangrijkere rol. Je hebt één keer per week les. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat van deelname.

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 301