Cursus Dutch VII:  B1 naar B2

Cursus

Dutch VII: B1 naar B2

DutchU heeft vier jaar les gehad en beheerst het Nederlands op B1 niveau (niveaubepaling vereist). We besteden aandacht aan spreken, luisteren, lezen en schrijven.  Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk (ca. 3 uur per week). De cursus is geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden (u heeft minstens een vreemde taal geleerd zoals Engels, Frans of Duits.) Lesmateriaal De Finale: hoofdstukken 1-4 worden behandeld.
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd).
Heb je  elders Nederlands geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 295