Cursus Dutch VI: naar B1

Cursus

Dutch VI: naar B1



Deze cursus is voor buitenlanders die niveau A2 hebben behaald. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder een cursus bij de Volksuniversiteit Breda gevolgd.

In de cursus gebruiken we het cursusboek Taaltalent 3, hoofdstuk 9-12. Je moet ook huiswerk maken, ongeveer 3 uur per week. Je ontwikkelt je vaardigheid op het gebied van gesprekken en spreken, lezen, luisteren en schrijven. In deze cursus speelt grammatica een steeds belangrijkere rol.
Aan het eind van deze cursus bereik je niveau B1 van het Europees Referentiekader. Je ontvangt een certificaat.
 
Aan het eind van deze cursus kun je:

Spreken, gesprekken:
Spontaan meedoen aan dagelijkse informele gesprekken
Deelnemen aan bijeenkomsten over praktische problemen in je omgeving
Gesprekken voeren om dingen te regelen
Gesprekken voeren om informatie uit te wisselen
Telefoongesprekken voeren
Een verhaal vertellen
Een presentatie houden voor een groep
Lezen:
Eenvoudige zakelijke correspondentie begrijpen
Informatie vinden in langere teksten
De belangrijkste punten in artikelen begrijpen
Luisteren:
De belangrijkste punten uit gesprekken begrijpen
Gedetailleerde aanwijzingen begrijpen
De hoofdpunten van radio- en tv-programma’s begrijpen
Een presentatie over een bekend onderwerp volgen
Schrijven:
Berichten schrijven over allerlei dingen in je dagelijks leven
Informatie schriftelijk doorgeven
Korte verslagen maken

 

 

 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 301