Cursus Dutch V:  op weg naar B1

Cursus

Dutch V: op weg naar B1

DutchDe lesmethode is  geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden (je hebt minstens één vreemde taal geleerd zoals Engels, Frans of Duits). Je hebt tijd en leert makkelijk. 
In deze cursus ligt het tempo aanzienlijk hoger en u maakt meer huiswerk (wekelijks ca. 5 uur). Je hebt minimaal twee jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A2 niveau. We behandelen hoofdstuk 5 t/m 8 uit Taaltalent 3 en besteden daarbij aandacht aan het spreken, luisteren, lezen en schrijven. Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk. 
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd). 
Heb je  elders Nederlands geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 295