Cursus Dutch IV:  A2 op weg naar B1

Cursus

Dutch IV: A2 op weg naar B1

DutchDe lesmethode is  geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden (je hebt minstens één vreemde taal geleerd zoals Engels, Frans of Duits).
Je hebt twee jaar Nederlandse les gehad en beheerst het Nederlands op A2 niveau. We besteden aandacht aan uw spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid. Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk (ca. 3 uur per week). De lesmethode is vooral geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden ). Lesboek : Taaltalent 3, hoofdstukken 1-4 worden behandeld
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd).
Heb je elders Nederlands geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 282