Cursus Dutch III: naar A2 ma

Cursus

Dutch III: naar A2 ma

DutchThis course is intended for those who have time to spend at least 5 hours on their homework weekly, make exercises and learn easily. Lessons are once a week (except during schoolholidays).You have some knowledge of Dutch on A1 level. In this course we have Taaltalent 2, and study chapter 5-8. 
Deze cursus is geschikt voor hen die makkelijk een vreemde taal leren èn tijd hebben: het tempo ligt aanzienlijk hoger en je maakt meer huiswerk (wekelijks ca. 5 uur). We behandelen hoofdstuk 5-8 uit Taaltalent 2 en besteden aandacht aan het spreken, luisteren, lezen en schrijven. NB De cursus is geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden (je hebt minstens een vreemde taal geleerdzoals Engels, Duits of Frans).

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 282