Cursus Dutch III:  naar A2- feb.

Cursus

Dutch III: naar A2- feb.Deze cursus is voor buitenlanders die ruim niveau A1 hebben. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. 
Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. Of je hebt eerder een cursus bij de Volksuniversiteit Breda gevolgd.
In de cursus gebruiken we het cursusboek Taaltalent 2, hoofdstuk 5-8. Deze cursus heeft een hoog tempo. Je moet ook huiswerk maken, ongeveer 2 uur per week. Je leert spreken, gesprekken, lezen, luisteren en schrijven over thema’s uit het dagelijks leven. Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat.
 
Aan het eind van deze cursus kun je  (Europees Referentiekader niveau A2):
 
Spreken en gesprekken:
Eenvoudige sociale contacten maken.
Je mening geven
In winkels en bij instanties zeggen wat je nodig hebt
Dingen regelen
Gebeurtenissen en ervaringen vertellen
Een praatje houden voor een groep
Lezen:
Informatie vinden in korte teksten
Eenvoudige berichten begrijpen
Iets opzoeken in een lijst, bijvoorbeeld op internet
Luisteren:
Begrijpen waar mensen over praten
Uitleg over vertrouwde dingen begrijpen
Begrijpen wat mensen je vragen en vertellen
De hoofdpunten van nieuwsberichten begrijpen
Schrijven:
Eenvoudige persoonlijke (e-mail-)berichten schrijven
Notities en aantekeningen schrijven
Formulieren invullen

 

 

 

 

 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 288