Cursus Dutch II: A1 op weg naar A2 di

Cursus

Dutch II: A1 op weg naar A2 diDe lesmethode is  geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden (je hebt minstens één vreemde taal geleerd zoals Engels, Frans of Duits). Je hebt één jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A1 niveau. Zowel het luisteren, spreken, lezen, als het schrijven komen aan bod. Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk (ca. 3 uur). Lesmateriaal: Taaltalent 2: hoofdstukken 1-4 worden behandeld.
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd). 
Heb je elders Nederlands geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. 

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 282