Cursus Dutch II: A1 op weg naar A2

Cursus

Dutch II: A1 op weg naar A2De lesmethode is  geschikt voor middelbaar en hoger opgeleiden (u heeft minstens één vreemde taal geleerd zoals Engels, Frans of Duits). Je hebt één jaar les gehad en beheerst het Nederlands op A1 niveau. Zowel het luisteren, spreken, lezen, als het schrijven komen aan bod. Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk (ca. 3 uur). Lesmateriaal: Taaltalent 2 hoofdstukken 1-4 worden behandeld.
De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd). 
Heb je elders Nederlands geleerd? Dan is niveaubepaling noodzakelijk. 

inschrijven
12 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 UUR  Totaal € 282