Cursus De canon van Nederland

Cursus

De canon van Nederland

Ontdek gisteren, begrijp vandaag!Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld, aangevuld, genuanceerd en gedeeld worden. Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter begrip vormen van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving. Begrip leidt tot inzicht, nuancering en mogelijk een andere kijk op de wereld. 

 

In 2007 verscheen de eerste Canon van Nederland. In de canon stonden die 50 zaken uit het verleden waar iedere Nederlander van gehoord zou moeten hebben. Als je de basisschool en het voortgezet onderwijs doorlopen hebt, dan ben je in aanraking gekomen met deze 50 historische "vensters", bij voorkeur meerdere malen. Dat is de bedoeling.

 

De 50 belangrijkste gebeurtenissen en personen uit het Nederlandse verleden....Waartoe dient zo'n canon eigenlijk? Wie bepaalt wat belangrijk is? Belangrijk voor wie? En waarom juist deze vensters?

In zes bijeenkomsten gaan we het hebben over het "hoe en waarom", nut en noodzaak van de canon, andere canons, maar we bespreken natuurlijk ook de inhoud van de canon.

 

Prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroeg-moderne en moderne geschiedenis: het komt allemaal langs. De vensters zijn het startpunt om vervolgens dieper in te gaan op de verschillende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis.

inschrijven
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 UUR  Totaal € 174