Cursus

Arabisch I - deel 1In het eerste jaar besteden we veel aandacht aan het Arabisch alfabet, een totaal ander schrift. Het vormen van de letters is een kunst apart. We richten ons op de klank en structuur van de taal. Pas later komt het schrijven van eenvoudige woorden en de uitspraak aan bod. Ook is er aandacht voor de Arabische cultuur. 

Deze cursus is de helft van een reguliere cursus. Vanaf september kan indien gewenst de tweede helft worden gevolgd.


De lessen zijn eenmaal per week (schoolvakanties uitgezonderd). 

inschrijven
12 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:30 UUR  Totaal € 210