Over ons

visie: leren en ontmoeten!


volksuniversiteit breda

Volksuniversiteit Breda heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen op het gebied van volwasseneneducatie voor personen boven de leerplichtige leeftijd. Zij doet dit onafhankelijk van politieke of levensbeschouwelijke richtingen en zonder winstoogmerk. Het cursusaanbod is breed van opzet.


De volksuniversiteit onderstreept daarmee het principe van "Life long learning".

"Een leven lang leren" is het "voortdurende, vrijwillig en gemotiveerd" streven naar kennis voor professionele redenen en of persoonlijke doeleinden. Het verhoogt niet alleen de sociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling, maar ook zelf-duurzaamheid, en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast leer je ook voor je plezier in je vrije tijd.


Volksuniversiteit Breda, statutair de Stichting Nutsvolksuniversiteit 'De Brede Aa', is aangesloten bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Breda. Volksuniversiteit Breda, in de volksmond vubreda, behoort tot de middelgrote volksuniversiteiten van Nederland.


Volksuniversiteit Breda is een gecertificeerde opleiding voor volwasseneneducatie. De cursussen worden gegeven op verschillende locaties in en rondom Breda.  • gemiddeld 180 cursussen


  • gegeven door 120 ervaren docenten


  • cursussen die aansluiten bij actuele maatschappelijke onderwerpen


  • circa 1500 cursisten per jaar


  • 4 parttime medewerkers


  • een geautomatiseerde cursistenadministratie


  • vrijwilligers, die zich inzetten voor het werk van Volksuniversiteit Breda


  • een betrokken bestuur