Cursus Dutch I:  A0 naar A1 wo

Cursus

Dutch I: A0 naar A1 woAlle cursussen van de Volksuniversiteit Breda zijn gericht op cursisten met een diploma van middelbaar onderwijs of hoger beroepsonderwijs/universitair onderwijs in hun land van herkomst. Je hebt waarschijnlijk al eerder een andere vreemde taal geleerd.

Deze beginnerscursus is bedoeld voor mensen met geen of heel weinig kennis van de Nederlandse taal. Je wordt toegelaten op basis van een gesprek met onze gekwalificeerde NT2-docenten, waarin zij vaststellen of je past binnen onze groepen.
In de cursus ligt de nadruk op spreken, lezen, schrijven en luisteren naar Nederlands in het dagelijks leven.
Je moet rekening houden met 3-4 uur per week om huiswerkopdrachten te maken. Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, dat aangeeft dat je deze cursus hebt bijgewoond.


Volgens het Europees Referentiekader talen niveau A1 kun je aan het eind van deze cursus:

Spreken en gesprekken:
Eenvoudige informatie over jezelf en anderen, en over je omgeving geven
Cijfers, data en prijzen begrijpen en uitspreken
Korte vragen stellen en antwoorden geven op eenvoudige vragen
Afspraken maken
Lezen:
Korte, eenvoudige informatieve teksten begrijpen
Eenvoudige instructies en aankondigingen begrijpen
Luisteren:
Eenvoudige, korte instructies begrijpen
Routebeschrijvingen, dagen, maanden, prijzen en tijden begrijpen
Schrijven:
Eenvoudige berichten schrijven
Een formulier invullen
Zinnen opschrijven over jezelf en anderen


All Volksuniversiteit Breda Dutch courses (NT2) are designed for foreigners who have completed secondary and/or higher education in their homeland. You may have knowledge of another foreign language like English, German or French.
This beginner course is for students with no or very little knowledge of Dutch.
You can enrol without a test. You will be accepted on the basis of an oral interview with our qualified teachers to assess your ability to complete this course.
The emphasis of this course is on speaking, reading, listening and writing ability of every day Dutch.
During this course you will be given homework assignments which will generally take 3-4 hours a week.
At the end of the course you will receive a certificate stating that you have completed this course.

According to the European Framework of Reference, at level A1 you will be able to:

Speak:
Inform others in a basic way about yourself and others, and about your daily life
Understand and pronounce numbers, dates and prices
Ask and reply to basic questions
Make an appointment
Read:
Understand the main information in a simple text
Understand a simple written instruction or announcement
Listen:
Understand simple oral instructions
Understand indications, days of the week, months, prices, time
Write:
Write a simple message
Fill in a form
Write something about yourself


 


inschrijven
18 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 UUR  Totaal € 407