Cursus De tijdloze schoonheid: over symbolen en archetypen - avond

Cursus

De tijdloze schoonheid: over symbolen en archetypen - avondSchoonheid gaat over iets anders dan iets mooi vinden. Aan de hand van een zestal thema’s onderzoekt kunsthistoricus Tom Molenaars op zijn bekende wijze de schoonheid in de kunst. De thema’s hebben elk een eigen onderwerp, maar hangen toch met elkaar samen.


De cursus heeft als titel: Tijdloze schoonheid: over symbolen en archetypen. Uitgangspunt is de stelling: kunst = leven. In deze cursus belicht Molenaars zijn persoonlijke kijk op kunst als spiegel van het leven. Hoe kijken we naar de wereld en hoe verhouden we ons ertoe? De relatie kunst en religie loopt als een rode draad door alle lessen. Het leven is veelzijdig en omvat rationaliteit, gevoel en intuïtie. Zaken die we ook bij kunst tegenkomen. Het leven is eenvoudig, basaal, complex, hoogdravend, avontuurlijk, saai, beloftevol, uitzichtloos en nog duizend andere dingen en dus … is het leven een groot mysterie. Dat geldt dan ook voor kunst.

 

In Tijdloze schoonheid wordt per les een thema behandeld. De gehele cursus omvat een breder kader dan een cursus over een bepaalde periode, stijl of onderwerp.

In deze cursus wordt ook nadrukkelijk de rol van de kijker in ogenschouw genomen. We gaan terug naar de grotschilderingen, naar de bron van religie en kunst, omdat daar het fundament van de beschaving ligt. In deze prehistorische tijd wordt de gemeenschappelijke basis van kunst en wetenschap gelegd. Deze fundamenten zijn verwerkt in mythen, in symbolen en archetypen en zijn nog steeds actueel. Ze zijn tijdloos en laten de schoonheid van de diepere betekenissen zien.

De onderwerpen die in de lessen aan bod komen zijn:

De verschillende vormen van waarnemen; grotschilderingen als basis van de beschaving; de harmonie (over dualiteiten in het leven en de kunst); het mysterie van kleur; de samenhang tussen kunst, religie en wetenschap.   

inschrijven
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 UUR  Totaal € 169