Over ons

historie volksuniversiteit breda


In 1973 werd de Nutsvolksuniversiteit Breda opgericht en in de doelstelling van de stichting staat het volgende omschreven: "de stichting Nutsvolksuniversiteit stelt zich ten doel aan personen boven de leerplichtige leeftijd, ongeacht vooropleiding of positie, de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen en te vormen. Uitbreiding van kennis, oriëntatie in wetenschap en cultuur, alsmede stimulering van creativiteit geschiedt op algemene grondslag. Het cursusaanbod is breed van opzet en niet-diplomagericht. De stichting heeft geen winstoogmerk."


Volksuniversiteit in Breda is aangesloten bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 


De geschiedenis van Volksuniversiteit Breda begon met een kantoor in een huiskamer en 50 cursisten. In de eerste jaren groeit de belangstelling voor het cursuswerk en binnen 5 jaar zijn er ruim 1000 cursisten per jaar. De Volksuniversiteit verhuist naar een echt kantoor. Eerst aan de Torenpassage en later aan het Kerkplein. Sinds 1996 is het kantoor gevestigd op de Dr. van Mierlostraat 37. Was het kantoor vroeger een enkel uurtje open, tegenwoordig kan men er van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur terecht. De cursussen worden gegeven op verschillende locaties in Breda en omgeving. In 2011 ontving De Brede Aa het 'kwaliteitskeurmerk' voor Volksuniversiteiten. Sindsdien mag zij zich een 'erkende volksuniversiteit' noemen. In 2013-2014 vierde de Volksuniversiteit in Breda haar 40 jarig bestaan!