Het europees referentiekader

Luisteren, lezen, spreken en schrijven 


Criteria

Beginnend taalgebruiker

A1 Kan vertrouwde, alledaagse woorden, basiszinnen, uitdrukkingen en concrete behoeften begrijpen en gebruiken wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt.


A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van directe belang (Bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk)


Onafhankelijk taalgebruiker

B1 kan de hoofdpunten begrijpen van standaard communicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, Radio en Tv programma’s over actuele zaken  of zaken van persoonlijk of beroepsmatig belang.


B2 Kan de kerngedachten en een langer betoog van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen. Evenals technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie  met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is.


C1 kan een langer betoog begrijpen zelfs als dit niet gestructureerd is en relaties impliciteit zijn. Het schrijven en begrijpen van lange complexe en feitelijke literaire en/of technische teksten, deze waarderen zelfs als ze geen betrekking hebben op mijn vakgebied vormt geen probleem.


C2 Ik kan moeiteloos de gesproken taal begrijpen, lezen en schrijven.


Voor meer informatie zie ook: www.erk.nl
 

Examens

Na afronding van beide programma’s van de cursus Nederlands als tweede taal (NT2) kun je deelnemen aan het officiële staatsexamen NT2 van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).


Dit examen bestaat uit de volgende onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Voor elk onderdeel waarvoor je slaagt, krijg je een waardevol certificaat. De vier certificaten kun je inwisselen voor het diploma Nederlands als tweede taal (NT2).


Voor niet gehaalde onderdelen kun je later een herkansing maken. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.