Disclaimer

Hoe zit dat?


Volksuniversiteit Breda besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De informatie in de Volksuniversiteit Breda-website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Volksuniversiteit Breda alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.


Op alle diensten zijn de Algemene voorwaarden van Volksuniversiteit Breda toepassing.


De informatie verzonden in een Volksuniversiteit Breda e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in Volksuniversiteit Breda e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Volksuniversiteit Breda staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Volksuniversiteit Breda niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.


Bij het plaatsen van informatie in de Volksuniversiteit Breda-website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande afbeeldingen/foto’s/illustraties. Mocht toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of afbeeldingen/foto’s/illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:


Volksuniversiteit Breda
Dr. van Mierlostraat 37
4811 NK Breda
E-mail: breda@volksuniversiteit.nl