Cursus Verwondering over ZIN vanuit de filosofie

Cursus

Verwondering over ZIN vanuit de filosofie*
Wie is de mens?  Wat is het goede?  Wat is de waarheid?
Jezelf verwonderen, vanzelfsprekendheden loslaten en opnieuw gedachten vormen, in dialoog met anderen je geest scherpen, door luisteren en bevragen verdieping vinden.
*
Op zoek naar zeggingskracht en inzicht.
Tijd gezien vanuit het gedachtengoed van filosofen van toen en nu.
*
  Je doet kennis op, je scherpt de geest, je communiceert met medegeïnteresseerden, je bent actief door het lezen van literatuur en het uitvoeren van kleine opdrachten.
*
Literatuur:
Het leven als tragikomedie door Tim Fransen.
Filosofiemagazine Special de Existentialisten.
Reader samengesteld door de docent. 
*
Eerste bijeenkomst
Kennismakingsronde en uitleg cursus.
Wat is 'Zin'
 Een ervaring opdoen...
Filosofenkwartetspel: kennismaken met filosofen in verschillende perioden (elke bijeenkomst bij voldoende tijd)
Evaluatie
Thuis kijken naar You-Tube filmpjes van Filosofie.nl en van HUMAN zoals Kierkegaard, Sartre, Camus e.a. 
*
Tweede bijeenkomst
Verwondering over
De Mythe Van Sisyphus 
Over het vreugdevol je noodlot omarmen. 
Literatuur lezen en nabespreken.
Opdracht en oefening.
Thuis kijken naar You-Tube filmpje Filosofie.nl
 van Filosofe Stine Jensen. 
*
Derde bijeenkomst
Verwondering over 'Zingeving'
Het leven als Tragikomedie, over humor kwetsbaarheid en solidariteit door Tim Fransen
Existentialismen volgens Kierkegaard (een overdenking).
 *
Vierde bijeenkomst
Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir 
Literatuur lezen en nabespreken
Opdracht voor kleine persoonlijke presentatie over
'Zin' in jouw leven en jouw filosofie hierover.
*
Vijfde bijeenkomst
Waarom je altijd een keuze hebt.
Waarom 'Weg met de smoesjes'.
Verwondering over dit inzicht.
Kleine persoonlijke presentatie over 'Zin' en Filosofien jouw bestaan.
Evaluatie cursus
*
 

inschrijven
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 UUR  Totaal € 149