Cursus Dutch 3.2 (B1+)

Cursus

Dutch 3.2 (B1+)Deze cursus is voor buitenlanders die niveau B1 hebben behaald. Je hebt in je eigen land een middelbareschooldiploma en/of hoger onderwijs gehad. Je spreekt ook een andere vreemde taal, bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Onze gecertificeerde docenten bepalen tijdens een intakegesprek of je deze cursus kunt volgen. 

We gebruiken in deze cursus het boek De Finale, hoofdstuk 4-6. In de cursus gaan we ervan uit dat je de basisgrammatica beheerst. Je ontvangt een certificaat van deelname bij 80 procent opkomst en voldoende inzet in en buiten de les.

inschrijven
16 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:45 UUR  Totaal € 310