Cursus Kunst NU - avond

Cursus

Kunst NU - avond

Algemene kunstgeschiedenis - deel 3We leven in een boeiende en turbulente tijd waarin onze vertrouwde wereld diepgaande veranderingen ondergaat. De kunstenaars zijn altijd kind van hun tijd. Dus ook zij gaan mee met die veranderingen van nieuwe technieken, nieuwe visies en nieuwe situaties in de kunstwereld zoals de globalisering en de onstuitbare ontwikkelingen in de technologie.

 

De cursus Kunst NU is een voortzetting van de cursussen Algemene kunstgeschiedenis deel 1 en deel 2.
Het 3e deel, Kunst NU,  beslaat de periode 2000 - heden.

 

Elke bijeenkomst begint met een korte kunsthistorische voorbeschouwing, om het thema in perspectief te plaatsen. Er is immers niets nieuws onder de zon, maar de vormen en de presentaties veranderen. Bovendien gelden twee zeer belangrijke aspecten, die we ook in de kunstwereld terug zien: de globalisering en politisering (als gevolg van de secularisering) van de kunst. Door de globalisering vallen oude muren om en zien we, dat de kunstwereld niet langer bewoond wordt door witte mannen. 

De kunstwereld verandert met zijn tijd mee.
De thema's die in deze cursus Kunst NU worden behandeld zijn:

- de globalisering van de kunst en de rol van instellingen zoals musea, kunstbeurzen en grote kunstmanifestaties zoals de Biënnale van Venetië. Kunstenaars gaan de wereld over.
-Kunst en de maatschappij, in deze les staan geëngageerde kunstenaars centraal
-Kunst en milieu (natuur)
-Kunst en technologie (wetenschap)
-Kunst en emancipatie en jong talent (hoe onderscheiden zij zich?)
-Bekende kunstenaars (slimme en wijze kunstenaars)

Alle thema's lopen tijdens deze cursus min of meer door elkaar. Zij laten zich in nu eenmaal in deze tijd, waarin alles kan, niet vast omlijnen. In deze periode lijken de tegendelen steeds sterker tegen over elkaar te komen (polarisatie). Kunst heeft de innerlijke taak harmonie uit te stralen.

Deze cursus is een poging om in deze onoverzichtelijke tijd enigszins orde in de chaos te scheppen. De kunst van de laatste twintig jaar heeft sterk de neiging om te 'sensibiliseren' en ons bewust te maken van de grote krachten die in ons leven aan het veranderen zijn. Vele kunstenaars zullen ongetwijfeld in de vergetelheid verdwijnen, maar ze reflecteren wel de tijdgeest. Die bespiegelingen zijn ook voor ons buitengewoon interessant.

 

 

 

inschrijven
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 UUR  Totaal € 176