Beleidsplan 2020-2025

I am more interested in the future than in the past, because the future is where I intend to live. Albert Einstein 1879-1955


Volksuniversiteit Breda heeft voor de komende 5 jaar een beleidsplan gemaakt. In dit plan vind je onze ambities en de weg ernaartoe.

Volksuniversiteit Breda streeft, in de beleidsperiode 2020-2025,  ernaar om de positieve resultaten van afgelopen beleidsperiode te continueren, door in te zetten op een viertal speerpunten (doelen).

te weten: 


De speerpunten, in volgorde van prioriteit, zijn:

Het in 2020-2025 uitbreiden van (de aard van het) het aanbod aan individuele cursisten met hybride onderwijsvormen. Zowel door het aanbieden van offline cursussen, zoals voorheen, als ook door het ontwikkelen van cursussen die geheel online worden gegeven of mengvormen. Waar mogelijk ook door meer maatwerk te leveren en gezamenlijk met de andere volksuniversiteiten in Noord-Brabant. op te trekken. Het doel is het verhogen van de deelnemersaantallen van de volksuniversiteit en daarmee de omzet om zo stip aan de horizon te realiseren.


Het in 2020-2025 inhoudelijk uitbouwen van de strategische samenwerking met minimaal één grotere partner. Het doel hierbij is om, naast realisatie van een stabielere omzet, de organisatie minder kwetsbaar te maken. Daarbij wordt de autonome status van de organisatie vooralsnog gehandhaafd.


Het in 2020-2025 uitbouwen/door-ontwikkelen van de platformfunctie met een aanbod en de (bemiddeling in de ) organisatie van cursussen. Een platform waarop zelfstandigen, vakdocenten en andere organisaties hun cursussen, lezingen, seminars binnen het kader van onze criteria en visie, aanbieden. Het doel is om, door het vergroten en differentiëren van ons aanbod, het verder en breder positioneren van ons bereik en het kwalitatief versterken van ons imago, onze financiële soliditeit te verstevigen. In het jaar 2020-2021 werken we éérst aan de voorwaarden waaronder we dit aanbod gaan genereren, vervolgens werken we dit uit en gaan ermee van start..


Het in de regio actief benaderen van gemeenten, zodat het aanbod in die gemeenten lokaal kunnen opzetten, laten we wegens capaciteitsgebrek vooralsnog los. Tegelijkertijd:  als we ons lokaal beperken tot Breda missen we kansen en doen we onszelf te kort. Vanuit de netwerkorganisatie-gedachte bezien hoe we deze gedachte in 2020-2021 voor ons regionaal gaan insteken. De invulling en wijze waarop is onderwerp van onderzoek.


Wij zijn in 2025 een financieel stabiele en gezonde organisatie die er in Breda en in de regio toe doet waar het gaat om een leven lang leren ! ”

Voor het hele Beleidsplan van Volksuniversiteit Breda click hier