algemene informatie 

belangrijk om te weten


INSCHRIJVEN VIA DEZE WEBSITE

Via de website schrijf je je in voor een cursus door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te betalen via iDEAL en ten slotte je inschrijving te bevestigen. Met je aanmelding verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en ons privacyreglement. 


Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor een cursus klik je op 'inschrijven'. Jouw keuze komt dan automatisch in de winkelwagen. Je kunt meerdere cursussen tegelijk bestellen voor éénzelfde persoon. 

Met de inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. Kortingen via de BredaPas worden pas toegekend na overhandiging van een geldige BredaPas (fotokopie of scan van beide zijden van de pas of kopie afgeven op kantoor of toesturen naar kantooradres).

Wanneer je als groep deel wil nemen aan een cursus (meerdere personen) dan dient iedere persoon zich afzonderlijk in te schrijven. Dit in verband met de privacy.


Je betaalt vervolgens met iDEAL. Nadat wij jouw inschrijving hebben ontvangen, krijg je automatisch een email ter bevestiging van je bestelling. Daarna ontvang je van ons jouw bewijs van inschrijving. Dat betekent nog niet dat de cursus definitief doorgaat, dat hoor je een week voor de formele aanvangsdatum van de cursus. 


Bewaar het bewijs van inschrijving (per email of indien je geen email hebt: per post) zorgvuldig en neem het de eerste bijeenkomst mee (of via je mobiel laten zien aan de docent). 


Als op de website staat aangegeven dat een cursus VOL is, kun je je aanmelden voor een reserveplaats.  Doe dit altijd want, indien wij voldoende mensen op de wachtlijst hebben, wordt een extra cursus aangeboden en krijg je hierover als eerste bericht.

Mocht een cursus niet doorgaan, dan ontvang je het volledige cursusgeld terug op jouw rekening. 


LET OP !!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en nieuwsflits, dan houden wij je op de hoogte van ons actuele aanbod. Afmelden kan te allen tijde.INSCHRIJVEN VIA HET INSCHRIJFFORMULIER 

Het inschrijfformulier kun je ook downloaden en uitprinten. Gebruik daarvoor deze link.


Je vult het inschrijfformulier in (één formulier per persoon ) en ondertekent aan beide kanten (éénmalige machtiging voor automatische incasso).


Dit inschrijfformulier kun je vervolgens afgeven bij ons kantoor, Molenstraat 6, 4811GS Breda (Stichting Nieuwe Veste, centrale bibliotheek) of versturen per post.

Je ontvangt van ons een bewijs van inschrijving. 

Bewijs van inschrijving (per email of indien je geen email hebt per post) zorgvuldig bewaren en meenemen naar de eerste bijeenkomst (of via je mobiel laten zien aan de docent). 


Met je aanmelding – door middel van volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, door onze cursusadministratie ontvangen – verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, privacyreglement en eventuele termijnbetalingen, zoals deze onder algemene voorwaarden staan vermeld.BETALING

Met je inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. Je hebt de keuze uit drie mogelijkheden om te betalen 


  • Via internet uitsluitend met iDEAL-banking (houd je bankgegevens bij de hand).


  • Betalen met een éénmalige machtiging voor automatische incasso kan alleen als je je schriftelijk aanmeldt. Je kunt het inschrijfformulier downloaden van de website. Het inschrijfformulier dient ondertekend te zijn onderaan de machtiging. Volksuniversiteit  Breda zal het verschuldigde bedrag vanaf twee weken voor aanvang van de cursus van het door jouw aangegeven rekeningnummer afschrijven. Het saldo dient op dat moment toereikend te zijn. Het incasso ID van de Volksuniversiteit: NL29ZZZ411027660000. 


  • Contante betaling is alleen  mogelijk als je jouw inschrijving inlevert op ons kantoor aan de Molenstraat 6 en meteen betaalt (kantoortijden: maandag t/m donderdag, 10.00-16.00 uur, tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen gesloten). Wij hebben geen pinautomaat.TERMIJNBETALINGEN

Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursusprijs van € 150,- of meer. De tweede termijn moet uiterlijk 6 weken na aanvang van de cursus worden voldaan. Op je inschrijfformulier vermeld je dan onder opmerkingen; incasso in 2 termijnen.KORTINGEN

Houders van een geldige BredaPas ontvangen eenmalig € 75 euro korting op de prijs van de cursus. 

Om voor deze korting in aanmerking te komen, ontvangen wij graag een email, zodat we je het kortingsformulier kunnen toesturen.

De BredaPas wordt uitgegeven door de gemeente Breda en is gekoppeld aan het inkomen voor meer informatie zie https://www.breda.nl/bredapas-aanvragen.


MENSEN MET EEN BEPERKING

Activiteiten van Volksuniversiteit Breda staan in principe open voor mensen met een beperking.

Wil je bij jouw inschrijving vermelden of wij rekening moeten houden met je beperking, zodat wij je  zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Sommige locaties zijn voor rolstoelgebruikers of scootmobiel beperkt toegankelijk. 

Avans Hogeschool, Nieuwe Veste, Huis van de Heuvel en Bibliotheken zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In overleg met de medewerkers van kantoor kan gekeken worden welke cursus voor jou het meest geschikt is. Evaluatieformulier

Volksuniversiteit Breda streeft ernaar de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Wij horen graag van onze cursisten hoe zij terugkijken op de gevolgde cursus. Na afloop van de cursus kun je jouw bevindingen kenbaar maken door het invullen van een evaluatieformulier. Mocht je via de mail geen evaluatieformulier hebben ontvangen, neem dan contact met ons op, dan sturen wij je een evaluatieformulier toe. 


Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken in een cursus aanleiding geven tot een klacht, dan horen wij dat graag. Je kunt je klacht per mail indienen: breda@volksunuiversiteit.nl. 


Volksuniversiteit Breda kent een klachtenregeling conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen Cultuurconnectie, de Bond waar Volksuniversiteit Breda lid van is. Indien mogelijk verzoeken wij je (bij voorkeur) eerst met de betrokkene te overleggen. Als het overleg met betrokkene niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kun je jouw klacht richten aan de directeur, bij voorkeur schriftelijk. mt.konsten@volksuniversiteit.nl. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


Een klacht wordt behandeld door de directeur. Je krijgt binnen 3 kalenderweken (vakantieperioden niet meegerekend) schriftelijk antwoord. Uitsluitend met jouw instemming wordt  jouw naam aan de betrokkene doorgegeven.


Indien je het niet eens bent met het antwoord van de directie  op je klacht, is beroep mogelijk bij een klachtencommissie. Deze commissie is samengesteld uit twee onafhankelijke leden en een niet bij de klacht betrokken bestuurslid (met een juridische achtergrond). Een dergelijk beroep dient binnen 14 dagen na het antwoord van de directie, schriftelijk te worden ingediend, ter attentie van de klachtencommissie van Volksuniversiteit Breda. Een klacht gericht aan de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand na ontvangst (vakantieperioden niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.


Klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie en/of ernstige vorm van agressie worden uitsluitend door een extern vertrouwenspersoon behandeld: mw. H. Janssen: hannyjanssen@kpnplanet.nl.
Zakelijke gegevens

IBAN: NL34 INGB 000 314 04 62 

BIC: INGBNL 2A 

Incassant ID: NL 29 ZZZ 411 027 660 000

KvK Breda: 411 02 766

BTW nummer: 0050 70 247 B01

(Taalcursussen en Lezingen BTW vrijgesteld)