algemene informatie 

belangrijk om te weten


INSCHRIJVEN VIA DEZE WEBSITE

Via de website schrijft u zich in voor een cursus door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te betalen via iDEAL en tenslotte uw inschrijving te bevestigen. Met uw aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en ons privacyreglement 


Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een cursus klikt u op 'inschrijven'. Uw keuze komt dan automatisch in de winkelwagen. U kunt meerdere cursussen tegelijk bestellen. 

Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Kortingen worden pas toegekend na overhandiging van een geldige BredaPas (fotokopie of scan van beide zijden van de pas toesturen).

Wanneer u als groep wil inschrijven dient ieder afzonderlijk zich in te schrijven. Dit in verband met de privacy.


U  betaalt vervolgens met iDEAL. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, krijgt u automatisch een email ter bevestiging van u bestelling. Daarna ontvangt u van ons uw bewijs van inschrijving. Dat betekent nog niet dat de cursus definitief doorgaat, dat hoort u een week voor de formele aanvang datum van de cursus. 


Bewaar het bewijs van inschrijving (per email of indien u geen email heeft: per post) zorgvuldig en neem het de eerste bijeenkomst mee (of via uw mobiel laten zien aan de docent). 


Als op de website staat aangegeven dat een cursus VOL is, kunt u zich aanmelden voor een reserveplaats. Indien mogelijk wordt een extra cursus aangeboden en krijgt u hierover bericht.

Mocht een cursus niet doorgaan dan ontvangt u het volledige cursusgeld terug op uw rekening. 


LET OP !!meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief en nieuwsflits, dan houden wij u op de hoogte van ons wisselend aanbod. U kunt ten alle tijden zich weer afmelden.INSCHRIJVEN VIA HET INSCHRIJFFORMULIER 

Het inschrijfformulier vindt kunt u ook downloaden en uitprinten. Gebruik daarvoor deze link.


U vult het inschrijfformulier in (één formulier per persoon ) en ondertekent aan beide kanten (éénmalige machtiging voor automatische incasso).


Dit inschrijfformulier kunt u vervolgens afgeven bij ons kantoor,

Molenstraat 6, 4811 GS Breda (Stichting Nieuwe veste, centrale bibliotheek) of versturen per post.

U ontvangt van ons uw bewijs van inschrijving. 

Bewijs van inschrijving (per email of indien u geen email heeft: per post) zorgvuldig bewaren en meenemen naar de eerste bijeenkomst (of via uw mobiel laten zien aan de docent). 


Met uw aanmelding – door middel van volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, door onze cursusadministratie ontvangen – verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, privacy reglement en eventuele termijnbetalingen, zoals deze onder Algemene Voorwaarden vermeld staan.BETALING

Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U heeft de keuze uit drie mogelijkheden om te betalen 


  • Via internet uitsluitend met iDEAL-banking (houd uw bankgegevens bij de hand).


  • Betalen met een éénmalige machtiging voor automatische incasso kan alleen als u zich schriftelijk aanmeldt. U kunt het inschrijformulier downloaden van de website. Het inschrijfformulier dient ondertekend te zijn onderaan de machtiging. De Volksuniversiteit zal het verschuldigde bedrag vanaf twee weken voor aanvang van de cursus van het door u aangegeven rekeningnummer afschrijven. Uw saldo dient op dat moment toereikend te zijn. Het incasso ID van de Volksuniversiteit: NL29ZZZ411027660000. 


  • Contante betaling is alleen  mogelijk als u uw inschrijving inlevert op ons kantoor aan de Molenstraat 6 en meteen betaalt (kantoortijden: maandag t/m donderdag, 10.00-16.00 uur, tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen gesloten).TERMIJNBETALINGEN

Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursusprijs van € 150,- of meer. De tweede termijn moet uiterlijk 6 weken na aanvang van de cursus worden voldaan. KORTINGEN

Houders van een geldige BredaPas ontvangen 50% korting op de prijzen van cursussen. Om voor korting in aanmerking te komen moet u bij inschrijving uw BredaPas op kantoor tonen of een kopie van beide zijden opsturen. De BredaPas is gekoppeld aan het inkomen en kan aangevraagd worden bij het loket 'Wegwijs' in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 (maandag t/m vrijdag 8.00-14.00 uur, telefoon: 14 076). Voor meer informatie zie ook www.breda.nl/product/bredapasMENSEN MET EEN BEPERKING

Activiteiten van Volksuniversiteit Breda staan in principe open voor mensen met een beperking.

Wilt u bij uw inschrijving vermelden of wij rekening moeten houden met uw beperkte mogelijkheden, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Sommige locaties zijn voor rolstoelgebruikers of scootmobiel beperkt toegankelijk. Het Florijn College, de Nieuwe Veste, Huis van de Heuvel en Bibliotheken zijn allen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In overleg met de medewerkers van kantoor kan gekeken worden welke cursus voor u het meest geschikt is. Evaluatieformulier

Volksuniversiteit Breda streeft ernaar de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Wij horen graag van onze cursisten hoe zij terugkijken op de gevolgde cursus. Na afloop van de cursus kunt u uw bevindingen kenbaar maken door het invullen van een evaluatieformulier. Mocht u tijdens de laatste les geen evaluatieformulier hebben ontvangen van uw docent, dan kunt u deze op vragen op kantoor.Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken in een cursus daartoe aanleiding geven, dan horen wij dat graag. U kunt een klacht indienen. Wacht hier niet mee tot een cursus is afgelopen!


Volksuniversiteit Breda kent een klachtenregeling conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Indien mogelijk verzoeken wij u (bij voorkeur) eerst met de betrokkene te overleggen. Als het overleg met betrokkene niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u uw klacht richten aan de directeur, bij voorkeur schriftelijk. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


Een klacht wordt behandeld door de directeur. U krijgt binnen 3 kalenderweken (vakantieperioden niet meegerekend) schriftelijk antwoord. Uitsluitend met uw instemming wordt uw naam aan de betrokkene doorgegeven.


Indien u het niet eens bent met het antwoord van de directie  op uw klacht, is beroep mogelijk bij een klachtencommissie. Deze commissie is samengesteld uit twee onafhankelijke leden en een niet bij de klacht betrokken bestuurslid (met een juridische achtergrond). Een dergelijk beroep dient binnen 14 dagen na het antwoord van de directie, schriftelijk te worden ingediend, ter attentie van de klachtencommissie van Volksuniversiteit Breda. Een klacht gericht aan de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand na ontvangst (vakantieperioden niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.


Klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie en/of ernstige vorm van agressie worden uitsluitend door een extern vertrouwenspersoon behandeld: mw. H. Janssen: hannyjanssen@kpnplanet.nl.Zakelijke gegevens

IBAN: NL34 INGB 000 314 04 62 

BIC: INGBNL 2A 

Incassant ID: NL 29 ZZZ 411 027 660 000

KvK Breda: 411 02 766

BTW nummer: 0050 70 247 B01

(Taalcursussen en Lezingen BTW vrijgesteld)