WERKNEMER EN SCHOLING.

OVERHEIDSSUBISIDIE VOOR LAAGGELETTERDEN


LAAG GELETTERDEN

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Mensen hebben moeite met formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.), straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, pinnen en bankieren, werken met de computer en telefoon, begrijpen van informatie over gezondheid en zorg etc.


Het kabinet (minister van Engelshoven) trekt € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Onderdeel van de nieuwe aanpak (vervolgtraject Tel mee met Taal) is onder andere om samen met het bedrijfsleven er voor te gaan zorgen dat werknemers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen, werknemers effectiever communiceren, meer betrokken zijn bij de organisatie en veiliger èn efficiënter werken.

Alles een gevolg van het beter beheersen van de Nederlandse taal.


U als bedrijf kan met behulp van subsidie van de overheid uw medewerkers scholen.


SUBSIDIE VAN DE OVERHEID

De overheid wil elk jaar 3 miljoen euro uitrekken voor werkgevers. Met dit geld kunnen zij hun opleidingen basisvaardigheden op de werkvloer uitvoeren. Investeren in medewerkers is investeren in het eigen bedrijf. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen.

Werkgevers worden gestimuleerd hun plannen in te sturen. De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk. Van A0 t/m B2.


WIE HET EERST KOMT WIE HET EERST MAALT.

De subsidie kan aangevraagd worden vanaf het voorjaar 2019. Aanvragen worden  behandeld op volgorde van binnenkomst. En op = op. Vanaf het voorjaar is de website www.telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag beschikbaar waar werkgevers het aanvraagformulier en andere informatie kunnen vinden.

https://www.taalakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/nieuwe-contactgegevens-steunpunt-tel-mee-met-taal


MAATWERK VOOR NT1 VAN DE VOLKSUNIVERSITEIT

Volksuniversiteit Breda biedt maatwerk cursussen en privelessen aan op het gebied van laaggeletterheid (NT1) Neem contact met ons op voor een advies.